فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   زبان اوستايي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 32127002
رشته فرهنگ وزبانهاي باستاني
گرایش همه گرایش ها
نوع درس جبرانی(پیشنیاز)
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
شماره گروه 1
سال تحصیلی 1389
ترم تحصیلی پاییز