فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/03/14   
 
عنوان طرح
  [1]   ریشه شناسی واِزگان فارسی در فرهنگ یک زبانه فارسی