فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1391/11/26   
از تاریخ   1391/11/14   تا تاریخ   1392/04/30
از تاریخ   1391/11/14   تا تاریخ   1392/04/30
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
وندیداد اوستا... 
یکشنبه
فارسی... پهلوی... 
دوشنبه
زبان... 
چهار شنبه
خطوط...فرهنگ...