فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/02   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/08/02


دکتر آرمان بختياري
درجهدانشیار
گروه آموزشيفرهنگ وزبانهاي باستان
تاریخ تولد1348/12/05
علایق شخصی در زمینه علمی: فرهنگ نگاری- زبانشناسی تاریخی- مطالعات مانوی-

تاریخ و فرهنگ و اسطوره های ایران باستان
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
rabakhtyari@basu.ac.ir
آدرس صفحه خانگی
rabakhtyari@basu.ac.ir