صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 16713

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
 
عنوان طرح
  [1]   بررسي وضعيت بازاريابي محصول گردو و تاثير آزاد و سازي تجارت جهاني بر وضعيت توليد آن در استان همدان
  [2]   برآورد ميزان سرمايه گذاري لازم براي ايجاد يك فرصت شغلي در بخش كشاورزي ايران به تفكيك زير بخشها