صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 16712

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/06/28   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسی ارشداقتصادكشاورزيدانشگاه تربیت مدرس1381
کارشناسیاقتصادكشاورزيدانشگاه تبریز1379
دکتریاقتصادكشاورزيدانشگاه تربیت مدرس1389