صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 16712

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1392/04/08   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  عضو شورای اصلی مراکز رشد پارک علم و فناوری استان همدان  1389/01/01    
  مشاور اقتصادی، مالی و بازاریابی پارک علم و فناوری استان همدان  1389/06/27    
  عضو کمیته اشتغال و ارتقاء بهره وری سازمان نظام مهندسی استان  1389/05/30    
  عضو کمیته علمی دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی  1389/05/01    
  عضو هیت داوران کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، 2011      
  معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی  1390/11/01    
  عضو شورای مرکزی پارک علم و فناوری استان