صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 16712

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/11/14   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/11/14


دکتر حميد بلالي‌
درجهدانشیار
گروه آموزشي
تاریخ تولد1357/02/01
محل تولد كبودرآهنگ
علایق شخصی اقتصاد منابع طبیعی - اقتصاد آب - پویایی های سیستم -مباحث توسعه روستایی و سیاست های کشاورزی- برنامه ریزی ریاضی-اقتصاد محیط زیست-- اقتصاد انرژی در بخش کشاورزی
پست الکترونیکی (E_mail)
h-balali@basu.ac.ir
hamid2501@yahoo.com
آدرس محل کار تلفن
همدان, دانشگاه بو علی سینا, دانشکده کشاورزیثابت0811-4227013-14