صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 24899

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   مكانيك خاك  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 23153018
رشته آبياري
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری-عملی
شماره گروه 2147483647
سال تحصیلی 1392
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی 4/8/92 میان ترم اول 2نمره
2/9/92 میان ترم دوم 3نمره
23/9/92 میان ترم سوم 4نمره
14/10/92 پایان ترم 12 نمره