صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 12704

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/07/14   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/07/15


دکتر محمدجعفر بني‌اردلان‌
درجهاستادیار
گروه آموزشيزبانشناسي همگاني
تاریخ تولد1341/05/09
محل تولد بهار
علایق شخصی تحقیق و مطالعه، ورزش، مسافرت
پست الکترونیکی (E_mail)
m.baniardalan1341@gmail.com
آدرس محل کار تلفن
دانشگاه بوعلی سینا،ساختمان مرکزی،دفتر مشاور رئیس و رئیس پردیس واحدهای آموزشی و پژوهشی اقماری دانشگاهثابت08138381186

آدرس محل تدریس تلفن
دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده علوم انسانی،گروه زبان شناسی همگانیثابت08138381041-5