صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 23015

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/02/06   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]A Correlation for the Prediction of the Adiabatic Joule-Thomson Coefficient of Pure ‎Gases and Gas Mixtures. Iran. J. chem.& Chem. Eng. Vol. 11, No. 2, 1992.‎‎
  [2]Excess enthalpy data in some ‎binary systems containing non-‎electrolyte solution and their ‎correlations at 298.15 K. ‎
1  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] تجزيه الکتروشيميايي پسابهای حاوی ترکيبات آزو ،همايش سيزدهمين سمينار شيمي آلي ،تاريخ 1385/02/02 تا 1385/02/03
  [2] کاربرد روش الکتروشيميايي برای تصفيه پسابهای صنعتي ،همايش ششمين سمينار دوسالانه الکتروشيمي ،تاريخ 1385/06/16 تا 1385/06/18
1  
برای مشاهده اطلاعات به صفحه انگلیسی مراجعه نمایید.