صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 6501

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/03   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده ی پیرادامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران      
  عضو نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران  1390/01/15