فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/09/23   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1398/02/07


دکتر جواد بهناميان
درجهدانشیار
گروه آموزشيصنايع
تاریخ تولد1359/07/23
محل تولد همدان
علایق شخصی برنامه ریزی تولید و زمانبندی
بهینه سازی چند هدفه
تئوری پیچیدگی و الگوریتم های فراابتکاری
مدیریت زنجیره تامین
بهینه سازی در محیط سیستم های توزیع شده
بهینه سازی ترکیبیاتی
منطق فازی و کاربرد آن در بهینه سازی
پیش بینی سریهای زمانی
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
Behnamian@Basu.ac.ir
Javad.Behnamian@Gmail.com
آدرس صفحه خانگی
https://www.researchgate.net/profile/Javad_Behnamian2
آدرس محل کار تلفن
همدان-دانشگاه بوعلي سينا-دانشكده مهندسي-گروه صنايعثابت081-38292505