فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   آمار مهندسي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 34020002
رشته مهندسي صنايع
گرایش همه گرایش ها
نوع درس جبرانی(پیشنیاز)
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
شماره گروه 1
سال تحصیلی 1392
ترم تحصیلی بهار