صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 7084

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/08/16   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/07/21


دکتر علی بیننده
درجهاستادیار
گروه آموزشيباستانشناسي
تاریخ تولد1358/03/08
علایق شخصی یاستان شناسی پیش از تاریخ ایران
یاستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین و آناتولی
یاستان شناسی آغاز تاریخی ایران
پست الکترونیکی (E_mail)
alibinandeh@gmail.com
a.binandeh@basu.ac.ir
آدرس محل کار تلفن
دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده هنر ومعماری، گروه باستان شناسی