صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 7636

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/04/13   
از تاریخ   1395/10/01   تا تاریخ   1396/03/31
از تاریخ   1396/04/01   تا تاریخ   1396/04/31
از تاریخ   1395/10/01   تا تاریخ   1396/03/31
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
طراحی... نقاشی... صفحه... 
یکشنبه
صفحه... کارگاه...
دوشنبه
صفحه... 
سه شنبه
خوشنویسی... پرورش... 
چهار شنبه
کارگاه... جلسه... 

از تاریخ   1396/04/01   تا تاریخ   1396/04/31
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
مطالعه... 
یکشنبه
مطالعه... 
دوشنبه
مطالعه... 
سه شنبه
مطالعه... 
چهار شنبه
مطالعه...