صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 30061

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/11/09   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/11/09


دکتر عبدالكريم‌ چهرگاني‌ راد
درجهاستاد
گروه آموزشيزيست شناسي
تاریخ تولد1344/05/01
محل تولد چهرگان آذربایجانشرقی
پست الکترونیکی (E_mail)
chehregani@basu.ac.ir
a.chehregani@gmail.com
آدرس محل کار تلفن
همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، آزمایشگاه زیست شناسی سلولیثابت08118257402