صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 2846

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/02/15   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیمهندسی صنایع غذاییتکنولوژی مواد غذاییفردوسی مشهد1381
کارشناسی ارشدمهندسی صنایع غذاییبیوتکنولوژی مواد غذاییتربیت مدرس1384
دکتریمهندسی صنایع غذاییمیکروبیولوژی مواد غذاییفردوسی مشهد1393