صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 2849

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/10/17   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/10/17


دکتر نفیسه دعوتی
درجهاستادیار
گروه آموزشيعلوم و صنایع غذایی
تاریخ تولد1358/09/29
علایق شخصی میکروبیولوژی مواد غذایی- بیوتکنولوژی- روش های شناسایی مولکولی میکروارگانیسم ها
پست الکترونیکی (E_mail)
n.davati@basu.ac.ir
آدرس صفحه خانگی
https://scholar.google.com/citations?userK2v2VqMAAAAJ&hlfa
آدرس محل کار تلفن
همدان- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده صنایع غذایی بهارثابت08134506264