فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   مبانی کامپیوتر  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 12345
رشته جامعه شناسي
گرایش همه گرایش ها
نوع درس عمومی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1392
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی کار عملی در کلاس
امتحان عملی