فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/10/09   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/10/09


اسماعيل بلالي
درجهدانشیار
گروه آموزشيعلوم اجتماعي
تاریخ تولد1351/05/01
محل تولد چالدران
علایق شخصی دین
روش شناسی علوم اجتماعی
روانشناسی اجتماعی
مسایل زنان
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
balali_e@yahoo.com
balali_e@basu.ac.ir
آدرس محل کار تلفن
همدان، روبروی پارک مردم، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ، گروه علوم اجتماعیثابت8271075