صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 5841

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/01/06   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
ارزيابي دوام سيمانهاي حاوي پودر سنگ آهک در برابر پديده واکنش قليايي سنگدانه
طیب ملکی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسی تاثیرگذاری استفاده از نانو لوله های کربن در ارتقا عملکرد روسازی های آسفالتی (مطالعه موردی: تحلیل اقتصادی در پروژه های راه استان قم)
روح الله پورمیرزا
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
ارزیابی اثرات مدول نرمي مصالح سنگي بر نفوذپذيري بتن های معمول
یزدان خودستانی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
ارزیابی اثرات میزان فیلر در مصالح سنگی برمیزان نفوذپذیری بتن های معمول
محمود منصوری
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد