صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 6248

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/10/16   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]دوام بتن ها و ملات هاي داراي پودر سنگ آهک در محيط هاي سولفاتي با غلظت بالا ، ابراهیم قیاسوند
علی اکبر رمضانیان پور
محمد احسان کامل ، منتشر شده در « نشریه علمی - پژوهشی مهندسی عمران و محیط زیست (دانشگاه امیرکبیر ) » ، سال 1391 ، شماره 43 ، چاپ 2
1  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] بررسی خصوصیات مکانیکی و دوامی بتن های حاوی پودر سنگ آهک ، علی اکبر رمضانیانپور، ابراهیم قیاسوند، ایمان نیک سرشت ،همايش هشتمین کنگره بین المللي مهندسي عمران ،تاريخ 1388/02/20 تا 1388/02/22 ، واقع در دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، ارديبهشت 1388
  [2] خواص مقاومتی و دوام سیمانهای آمیخته با توزیع اندازه دانه های مختلف ، ابراهیم قیاسوند، علی اکبر رمضانیانپور، فرامرز مودی ،همايش سمینار بررسی خواص مهندسی و دوام سیمان های آمیخته و پوزولانی ،تاريخ 1391/12/02 تا 1391/12/02 ، واقع در شرکت سیمان تهران - تهران - ایران
  [3] تمهیدات لازم برای کاربرد پوزولانها در اجرای سازه های بتنی ، فرامرز مودی، علی اکبر رمضانیانپور، ابراهیم قیاسوند ،همايش سمینار بررسی خواص مهندسی و دوام سیمان های آمیخته و پوزولانی ،تاريخ 1391/12/02 تا 1391/12/02 ، واقع در شرکت سیمان تهران - تهران - ایران
  [4] برخی خصوصیات سیمانهای پرتلند آهکی با توزیع اندازه دانه های متفاوت ، ابراهیم قیاسوند، علی اکبر رمضانیانپور ،همايش ششمين کنفرانس ملي ساليانه بتن ،تاريخ 1393/07/15 تا 1393/07/16 ، واقع در تهران
  [5] ارزیابی سنگدانه های مصرفی در سازه تصفیه خانه قم از نظر قابلیت واکنش زایی قلیایی ، ابراهیم قیاسوند ، حمیدرضا شیخی مهرآبادی ، بهاره شیخی نژاد ،همايش دهمین کنگره بین‌المللی مهندسي عمران ،تاريخ 1394/02/15 تا 1394/02/17 ، واقع در تبریز، ایران
  [6] دوام سیمان های حاوی پودر سنگ آهک در برابر پدیده واکنش قلیایی سنگدانه ، ابراهیم قیاسوند - طیب ملکی - نادر حمیدیان ،همايش هفتمین کنفرانس ملي ساليانه بتن ايران ،تاريخ 1394/07/15 تا 1394/07/15 ، واقع در تهران
  [7] اثر تغییرات مدول نرمی سنگدانه بر نفوذپذیری بتن های معمول ، ابراهیم قیاسوند، یزدان خودستانی، محمود منصوری ،همايش هفتمین کنفرانس ملي ساليانه بتن ايران ،تاريخ 1394/07/15 تا 1394/07/15 ، واقع در تهران
  [8] اثر تغییرات حداکثر اندازه سنگدانه بر نفوذپذیری بتن های معمول ، ابراهیم قیاسوند، بهنام زارعی، پدرام شریفی، احسان سرایی ،همايش هفتمین کنفرانس ملي ساليانه بتن ايران ،تاريخ 1394/07/15 تا 1394/07/15 ، واقع در تهران
  [9] بررسی برخی خصوصیات مکانیکی بتن های بازیافتی حاوی زئولیت ، ابراهیم قیاسوند، پویا اعلائیان، ابراهیم رجبی، عبدالمجید اسماعیلی، یوسف جلیلیان ،همايش هشتمین کنفرانس ملي ساليانه بتن ايران ،تاريخ 1395/07/15 تا 1395/07/15 ، واقع در تهران
  [10] بررسی برخی خصوصیات مکانیکی بتن های بازیافتی حاوی دوده سیلیس ، ابراهیم قیاسوند، علیمرد جوزیان، پویا اعلائیان، ابراهیم رجبی، عبدالمجید اسماعیلی، مهدی نظری ،همايش هشتمین کنفرانس ملي ساليانه بتن ايران ،تاريخ 1395/07/15 تا 1395/07/15 ، واقع در تهران
1  
برای مشاهده اطلاعات به صفحه انگلیسی مراجعه نمایید.