صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 5858

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/10/14   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  مدیر گروه عمران دانشکده فنی کبودراهنگ  1393/06/24    ادامه دارد
  معاونت آموزشی دانشکده فنی کبودراهنگ  1395/08/08    ادامه دارد