صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 17730

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1393/07/25   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1393/07/25


دکتر احمد ارشادي
درجهدانشیار
گروه آموزشيعلوم باغباني
تاریخ تولد1350/05/01
محل تولد خرم آباد
پست الکترونیکی (E_mail)
Ershadi@basu.ac.ir
Ahmadershadi@yahoo.com
سایر تلفن ها
ثابت081-34424192