صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 43530

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/07/26   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
مواد پيشرفتهمهندسي موادهمه گرایش ها1394بهاراخبارتمرین هانمرات
آلياژهاي غير آهنيمهندسي موادهمه گرایش ها1394پاییزاخبارتمرین هانمرات
خواص فيزيكي مواد 2مهندسي موادهمه گرایش ها1392بهاراخبارتمرین هانمرات