صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 43528

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/09/09   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیمهندسي موادصنعتی اصفهان1385
کارشناسی ارشدمهندسي موادصنعتی شریف1388
دکتریمهندسي موادپژوهشگاه مواد و انرژی1393