صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 43527

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/25   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/10/18


دکتر حمید اصفهانی
درجهاستادیار
گروه آموزشيمواد
تاریخ تولد1363/01/02
علایق شخصی - مواد پیشرفته
- بایو مواد
- نانو فناوری
- شناسایی و انتخاب مواد
پست الکترونیکی (E_mail)
h.esfahani@basu.ac.ir
آدرس صفحه خانگی
http://profs.basu.ac.ir/esfahani