فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1383/05/10   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/12/12


دکتر بهروز عشقي‌ ملايري‌
درجهدانشیار
گروه آموزشيزيست شناسي
تاریخ تولد1330/02/03
محل تولد ملاير
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
malayeri@basu.ac.ir
bmalayeri@gmail.com
آدرس محل تدریس تلفن
همدان دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علومدورنگار0811-8381058