فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   كاربردكامپيوتردرعلوم زيستي شناسي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 31033023
رشته زيست شناسي
گرایش همه گرایش ها
نوع درس جبرانی(پیشنیاز)
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اختیاری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1388
ترم تحصیلی پاییز