صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 28476

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1387/09/30   
 
عنوان طرح
  [1]   توليد جوابهاي نامنفي براي يك معادله ديوفانتي
  [2]   اصلاح الگوريتم متعامد سازي تقريبي كوواريك بدون استفاده از معكوس ماتريس
  [3]   محاسبه تابع علامت ماتريسي با استفاده از روش كوواريك
  [4]   روشهايي براي محاسبه بزرگترين مقسوم عليه مشترك