صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 28598

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1387/09/30   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]روشهاي ABS در حل دستگاههاي خطي ، ح. اسمعيلي
ن. مهدوي اميري ، منتشر شده در « فرهنگ و انديشه رياضي » ، سال 1375 ، شماره 1
  [2]روشهايي براي محاسبه بزرگترين مقسوم عليه مشترك ، ح. اسمعيلي
ن. مهدوي اميري ، منتشر شده در « فرهنگ و انديشه رياضي » ، سال 1381 ، شماره 1
  [3]طرح و تحليل الگوريتم هاي جديد بهينه سازي خطي ، ن. مهدوي اميري
م. اديب حاجي باقري
ح. اسمعيلي ، منتشر شده در « مجله علمي پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف » ، سال 1382 ، شماره 25
  [4]تغيير يك دستگاه معادلات ديوفانتي ناسازگار به سازگار ، ح. اسمعيلي ، منتشر شده در « علوم پايه دانشگاه الزهرا » ، سال 1383 ، شماره 2 ، چاپ 17
  [5]آشنايي با الگو ريتم تقليل مبنا در شبكه هاي صحيح و كاربردهاي آن ، ح. اسمعيلي
ا. نصيرالاسلامي ، منتشر شده در « فرهنگ و انديشه رياضي » ، سال 1383 ، شماره 33
  [6]توليد جواب هاي نامنفي يك معادله ديوفانتي خطي ، ح. اسمعيلي
ا. نصيرالاسلامي ، منتشر شده در « علوم پايه دانشگاه بوعلي سينا » ، سال 1385 ، شماره 3
1  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] پياده سازي و آزمون روشهاي هوانگ در حل دستگاههاي خطي ، ح. اسمعيلي ،همايش اولين همايش آناليز عددي و كاربردهاي آن ،تاريخ 1375/06/30 تا 1375/06/30 ، واقع در دانشگاه صنعتي شريف
  [2] روشهاي ABS و حل معادلات دوفانتي خطي ، ح. اسمعيلي
ن. مهدوي اميري ،همايش دومين همايش آناليز عددي و كاربردهاي آن ،تاريخ 1377/09/30 تا 1377/09/30 ، واقع در دانشگاه امام حسين (ع)
  [3] جوابهاي عمومي دستگاههاي ديوفانتي واثباتي براي رد ادعاي اگرواري ، ح. اسمعيلي
ن. مهدوي اميري ،همايش سي امين همايش رياضي ايران ،تاريخ 1378/05/30 تا 1378/05/30 ، واقع در دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل
  [4] توليد فضاي پوچ صحيح و شرايط لازم و كافي براي تعيين يك پايه صحيح بر اساس روشهاي ABS ، ح. اسمعيلي
ن. مهدوي اميري ،همايش سومين همايش آناليز عددي و كاربردهاي آن ،تاريخ 1379/09/30 تا 1379/09/30 ، واقع در دانشگاه سيستان و بلوچستان
  [5] حل نامعادلات، برنامه ريزي خطي و صحيح با رتبه سطري كامل بر اساس روشهاي ABS ، ح. اسمعيلي
ن. مهدوي اميري ،همايش همايش ماهانه انجمن رياضي ايران ،تاريخ 1381/11/11 تا 1381/11/11
  [6] محاسبه جواب كمترين مربعات براي يك دستگاه نامعادلات خطي با استفاده از روشهاي ABS ، ح. اسمعيلي ،همايش سی و پنجمين کنفرانس رياضی ايران ،تاريخ 1383/11/11 تا 1383/11/11 ، واقع در دانشگاه شهيد چمران، اهواز
  [7] جوابهاي كوتاه معادلات ديوفانتي ، ح. اسمعيلي ،همايش سي و پنجمين همايش رياضي ايران ،تاريخ 1383/11/11 تا 1383/11/11 ، واقع در دانشگاه شهيد چمران، اهواز
1  
کتاب ها
  [1]برنامه ريزي غير خطي ، آ. ل. پرسيني
ف. اي . سوليوان
ج. ج. يول ، انتشارات دانشگاه بوعلي سينا ، سال 1384
  [2]آناليز عددي مبتني بر متلب ، عبدالوهاب خراب
رونالد ب. گاونتر ، انتشارات دانشگاه بوعلي سينا ، سال 1384
  [3]تمرينهايي در رياضيات مهندسي ، دكتر حميداسمعيلي و سميه جعفري بهمن ، انتشارات خواجه رشيد ، سال 1384
  [4]رياضيات مهندسي (چاپ دوم) ، دكتر حميد اسمعيلي ، انتشارات دانشگاه بوعلي سينا ، سال 1385
  [5]مقدمه اي بر بهينه سازي خطي ، د. برتسيماس
ج. ن. سيتسيكليس ، انتشارات دانشگاه بوعلي سينا ، سال 1385
1