صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 4526

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/01/25   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
دکتریتربيت بدني و علوم ورزشيحركات اصلاحي و آسيب شناسيتهران1393
کارشناسی ارشدتربيت بدني و علوم ورزشيحركات اصلاحي و آسيب شناسيگیلان1388
کارشناسیتربيت بدني و علوم ورزشيگیلان1386