صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 4528

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/03/20   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1394/09/15


دکتر فرزانه ساکی
درجهاستادیار
گروه آموزشيتربيت بدني
تاریخ تولد1363/04/05
علایق شخصی روانشناسی، رمان، شعر، تنیس روی میز، شنا....
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
f_saki@ut.ac.ir
آدرس محل کار تلفن
همدان-پل پژوهش، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی