صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1398/03/08   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1398/03/08


دکتر عباس‌ فدائي‌
درجهاستادیار
گروه آموزشيمكانيك
تاریخ تولد1345/01/01
محل تولد همدان
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
fadaei@basu.ac.ir
as.fadaei@gmail.com
آدرس صفحه خانگی
http://profs.basu.ac.ir/fadaei
آدرس محل کار تلفن
دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی - گزوه مکانیک