فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   متالوژي سطوح و پوششها  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 24073049
رشته مهندسي مواد
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی اختیاری
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اختیاری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1389
ترم تحصیلی پاییز