صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/04   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/08/04


سيدجواد فاضليان‌
درجهمربی
گروه آموزشيمعارف اسلامي
تاریخ تولد1340/04/15
محل تولد اسدآباد
پست الکترونیکی (E_mail)
www.gavad.@gmail.com
آدرس محل کار تلفن
دانشگاه بوعلی سیناثابت38292614