صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 14562

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/07/18   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]وجدان فقر ذاتي و تاثير آن در افعال و نگرش انسان از ديدگاه علامه طباطبايي ، محمدرضا فریدونی ، منتشر شده در « فصلنامه انديشه نوين ديني » ، سال 1388 ، شماره 19 ، چاپ زمستان
  [2]مقايسه آراي امام خميني (س) و آيت الله بهاري همداني در باب مراقبه ، سيدمحمود يوسف ثاني
محمدرضا فريدوني
فائزه بالايي ، منتشر شده در « پژوهشنامه عرفان، سال دوم » ، سال 1389 ، شماره 3 ، چاپ پاییز و زمس
  [3]واكاوي فنون نوين اجراي داستان خواني در قصه هاي قرآن ، دکتر محمدرضا فریدونی
سید مهرداد موسویان ، منتشر شده در « مجله پژوهش علوم انساني بهار و تابستان 1394 » ، سال 1394 ، شماره 37
  [4]نظريه وحدت متعالي دين ، حسينعلي تركماني
محمدرضا فريدوني
رضاكريمي ، منتشر شده در « مجله الهيات تطبيقي » ، سال 1394 ، شماره 13
  [5]واكاوي فنون نوين داستان نويسي در قصص قرآن كريم ، دکتر محمدرضا فریدونی
سیدمهرداد موسویان ، منتشر شده در « فصلنامه مطالعات قرآني » ، سال 1394 ، شماره 21 ، چاپ بهار
1  
 
برای مشاهده اطلاعات به صفحه انگلیسی مراجعه نمایید.