صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/09/21   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/09/21


فرامرز فرشته‌صنيعي‌
درجهاستاد
گروه آموزشيمكانيك
تاریخ تولد1344/01/19
محل تولد تهران
فایل رزومه فایل برای دانلود