فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/04   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/10/17


دکتر فخرالسادات نصیری
درجهدانشیار
گروه آموزشيعلوم تربيتي
تاریخ تولد1349/03/02
محل تولد ساری
علایق شخصی اصول و مبانی مدیریت آموزشی، نظارت و راهنمایی تعلیماتی، رفتار سازمانی، اقتصاد آموزش، اخلاق حرفه ای
پست الکترونیکی (E_mail)
fsnasiri2002@yahoo.com
آدرس محل کار تلفن
همدان:چهار راه پژوهش، دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم تربیتیثابت38292614-17