فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   كارعملي مديريت در آموزشگاه  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 22083053
رشته علوم تربيتي
گرایش مديريت آموزشي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری-عملی
سال تحصیلی 1389
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی بخشی از نمره به دو امتحان میان ترم اختصاص دارد و همچنین فعالیتهای دانشجئی قابل تقدیر است