فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   متون زبان خارجه در مديريت آموزشي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 22083056
رشته علوم تربيتي
گرایش مديريت آموزشي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1389
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی بخشی از نمره به فعالیت های کلاسی و دو امتحان میان ترم اختصاص دارد