صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 4067

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/02/16   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/02/16


دکتر فخرالدین صالحی
درجهاستادیار
گروه آموزشيمهندسي بيوسيستم
تاریخ تولد1366/05/27
محل تولد همدان
علایق شخصی مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
علوم و صنایع غذایی
فناوری غشایی
رئولوژی مواد غذایی
مدل‌سازی فرآیندها (ANN, GA, ANFIS & RSM)
فایل رزومه فایل برای دانلود
آدرس صفحه خانگی
https://scholar.google.com/citations?userONKcih4AAAAJ&hlen
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId50262947600
https://scholar.google.com/citations?userONKcih4AAAAJ&hlen