صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1398/02/06   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1398/02/06


دکتر محمدسلمان‌ قائمي‌ زاده‌
درجهاستادیار
گروه آموزشيعلوم اجتماعي
تاریخ تولد1340/01/15
پست الکترونیکی (E_mail)
ghaemi22 @ gmail.com
آدرس محل کار تلفن
دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعیثابت081-38271075