صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 2328

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/12/16   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/12/16


دکتر فرهاد غفوری کسبی
درجهاستادیار
گروه آموزشيعلوم دامي
تاریخ تولد1360/01/20
علایق شخصی بررسی تنوع ژنتیکی
تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات کمی
ارزیابی ژنومی
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
farhad_ghy@yahoo.com
آدرس محل کار تلفن
همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامیثابت081-34425401