صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 15131

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/05/28   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1394/05/28


علي محمد قدسي
درجهدانشیار
گروه آموزشيعلوم اجتماعي
تاریخ تولد1342/04/14
پست الکترونیکی (E_mail)
ghodsi@basu.ac.ir
mamghodsi@yahoo.com
آدرس محل کار تلفن
همدان-دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعیثابت08118273004