فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/06/05   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/06/30


دکتر منصور غلامي‌
درجهاستاد
گروه آموزشيعلوم باغباني
تاریخ تولد1332/08/20
محل تولد همدان
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
mgholami@basu.ac.ir
آدرس محل کار تلفن
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سیناثابت+98-81-38381601

آدرس محل تدریس تلفن
همدان- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده کشاورزی- گروه علوم باغبانیثابت081-34424192