صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 26553

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   اقتصاد شهري  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 22023104
رشته اقتصاد
گرایش علوم اقتصادي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1389
ترم تحصیلی بهار
توضیحات شیوه نمره دهی درس اقتصاد مسکن کارشناسی ارشد
موضوعات انتخابی در اقتصاد


مراجع درس  

عنوان مرجع نظریه قیمت مسکن در ایران
نوع مرجع مقاله

عنوان مرجع اقتصاد مسکن: مبانی نظری و کاربردی
نوع مرجع مقاله