صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 26705

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   اقتصاد شهري  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 32023021
رشته اقتصاد
گرایش اقتصادشهري ومنطقه اي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اختیاری
وضعیت واحد نظری
شماره گروه 1
سال تحصیلی 1389
ترم تحصیلی بهار
توضیحات شیوه نمره دهی درس اقتصاد شهری دکتری
سخنرانی کلاسی
توضیحات پروژه درس درس اقتصاد شهری دکتری
سخنرانی کلاسی