صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 26854

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1392/04/14   
 
عنوان طرح
  [1]   اشتغالزايي مسكن
  [2]   بررسي و تحليل اشتغال جوانان
  [3]   تهيه بسته :سياست هاي بخش مسکن و معماري شهرسازي در برنامه پنجم توسعه
  [4]   اندازه گيري درجه توسعه اقتصادي شهرها در ايران
  [5]   ارزيابي آثار اعتبارات بانک مسکن بر قيمت مسکن در ايران
  [6]   الگوي مناسب نظام ماليات منفعت سرمايه جهت کنترل ادواري مسکن
  [7]   مکانيسم انتقال سياست پولي بر قيمت مسکن در ايران
  [8]   تدوين شرح درس اقتصاد مسکن در مقطع کارشناسي ارشد اقتصاد مسکن
  [9]   تدوین شرح درس اقتصاد مسکن در مقطع ذکتری اقتصاد مسکن
  [10]   شناسایی و اندازه گیری ریسک های مسکن مهر و راهکارهای پوشش ریس